Российские универсальные энциклопедии
на главную страницу

   
источник статьи:
Большой энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона


Российские универсальные энциклопедии
Брокгауз-Ефрон и Большая Советская Энциклопедия
объединенный словник

Уляновский

(Болеслав) — историк польского права, профессор Краковского университета; род. в 1860 г. У. напечатал ряд работ, касающихся истории древнего польского права: "О prawach przygotowawczych do historji prawa kanonicznego w Polsce" (Краков, 1887); "Miko ł aj z B ł onia, kanonista polski z pierwsz é j po ł owy XV w." (1888); "Zbior statutow Zygmunta I z г. 1524" (1894); "Ks. Jana Januszewskiego prace kodyfikacyjne" (1894); "Trzy broszury prawne z r. 1607 i 1612" (1893); "Zjazdy piotrkowskie z 1406—1407 i ich uchwa ł y" (1888); "Najdawniejszy uk ł ad systematyczny prawa polskiego z XV w." (1897); "Praktyka w sprawach ma ł zenskich w s ą dach duchownych XV w." Издал также много юридических памятников.
ЭнциклопедиЯ

© gatchina3000.ru, 2001-2012
при использовании материалов сайта, гиперссылка обязательна