Российские универсальные энциклопедии
на главную страницу

   
источник статьи:
Большой энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона


Российские универсальные энциклопедии
Брокгауз-Ефрон и Большая Советская Энциклопедия
объединенный словник

Бартошевский

Валентин — польский писатель XVIII в., печатавший все свои сочинения в Вильне. Он издал следующие книги: "Rozmowa, albo lament duszy i ciał a pot ę pionych" (1609); "Pienia weso ł e dziatek" (1611); "Monodja ojczyzny ż a ł obliwej po zej ś ciu Adrjana Wojskowskiego" (1612); "Parthenomelica albo pienia nabo ż ne o Pannie Naj ś wi ę tszej" (1613); "Emblema cnót panów Kiszkow" (1614); "Pobudka na obchodzenie nabo ź ne swi ę to ś ci rocznej triumfu i pompy Cia ł a Bo ż ego dana" (1614); "Dowòd procesji nabo ż nej Cia ł a Bozego" (1615); "Threnodiae albo nagrobne plankty dziewi ę ciu bogin parnaskich na pami ą tk ę zej ś cia El ź biety Weselówny ma łżą ki Paw ł a Sapiehy" (1615).
ЭнциклопедиЯ

© gatchina3000.ru, 2001-2012
при использовании материалов сайта, гиперссылка обязательна